Sanitaria Grupa

Sanitaria dental je osnovala svoju tvrtku u BiH 2004. sa sjedištem u Mostaru i poslovnicom u Sarajevu, a u Crnoj Gori 2015. godine sa sjedištem u Podgorici.

Sanitaria Dental d.o.o. je zajedno sa svojim partnerima iz Slovenije i Mađarske osnovala 2013. tvrtku SCL Logistika d.o.o. Tvrtka funkcionira kao centralno skladište za snabdijevanje i isporuku robe do krajnjih kupaca u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, BiH, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji.

vrh stranice