3M Health Care Academy

Iskoristite ovo vrijeme i učite! Kako bismo Vam pomogli da se što bolje educirate objavljivat ćemo online edukacije.
Besplatna online edukacija!

  

 

Utorak, 28.04.2020, 14:00 - 15:30

Konvencionalno vs. adhezivno cementiranje fiksnih nadomjestaka. Kriteriji izbora različitih vrsta cemenata?

Sadržaj

Kako se u svakodnevnoj kliničkoj praksi sve više izrađuju bezmetalne restauracije pojavilo se mnogo nedoumica u stručnoj populaciji. Čime cementirati? Kako tretiramo preparirani zub a kako unutarnju površina keramičke krunice? Koji cement za koju keramiku? Sa prvim sistemima veoma transparentnih staklokeramika kao što su glinična ili leucitna keramika tvrdoće ispod 350 Mpa, pojavila se potreba za adhezivnim cementiranjem i upotrebom dentalnih adheziva  i kompozitnih materijala. Dokazano je da se adhezivnim  cementiranjem  fizička svojstva keramičkih restauracija povećavaju.  Na tržištu se danas mogu naći razni kompozitni adhezivni cementi koji omogućavaju izvanredne estetske rezultate. Međutim njihov problem je potreba provođenja relativno kompliciranog adhezivnog postupka, jetkanja, nanošenje adheziva i primera(silan i/ili metal-cirkonij primer) te osiguranje suhog radnog polja. Posljedica nepravilnog rada sa njima mogu biti postoperativna osjetljivost zbog nepravilne procedure i decementiranje protetske restauracije. Postoji niz cemenata kojima se danas takvi problemi smanjuju  a jedan od njih je i upotreba samoadhezivnih cemenata i adhezivnih cemenata nove generacije koji će biti predstavljeni na predavanju.

U ovom predavanju imat ćete priliku saznati:

1. Indikacije za konvencionalno cementiranje staklenoionomernim cementima

2. Samoadhezivni kompozitni cementi, indikacije i postupak cementiranja

3. Adhezivni kompozitni cementi, indikacije i postupak cementiranja

 

Univerzalni adhezivi-koliko bočica trebamo?

Sadržaj

Na tržištu se danas mogu naći razni adhezivni sustavi koji omogućavaju kvalitetne rezultate. Međutim njihov problem je potreba provođenja relativno kompliciranog adhezivnog postupka, jetkanja, nanošenje adheziva i primera te osiguranje suhog radnog polja. Posljedica nepravilnog rada sa njima mogu biti postoperativna osjetljivost, pojava sekundarnog karijesa ili debonding restauracija zbog nepravilne procedure u radu. Postoji niz adheziva kojima se danas takvi problemi smanjuju a jedan od njih je i upotreba univerzalnih adheziva nove generacije koji će biti predstavljeni na predavanju.

 

 Pridružite se Microsoft Teams Meeting LINK

Conference ID: 969 754 170#

 Namjenjeno doktorima, asistentima i zubnim tehničarima.

 

 

vrh stranice