RAPID RESPONSE COVID-19 IgG/IgM TEST


PREUZMITE KATALOG

Rapid Response™  COVID-19 IgG/IgM test je in vitro imunološki test za direktnu i kvalitativnu detekciju anti-SARS-CoV-2 IgM i anti-SARS-CoV-2 IgG protutijela u humanoj punoj krvi, serumu ili plazmi kao pomoć u dijagnozi COVID-19. Test je namijenjen za in vitro dijagnostiku samo od strane laboratorijskih i zdravstvenih djelatnika.
Otkrivanje IgM protutijela ukazuje na nedavnu infekciju i može se koristiti za ranu dijagnozu infekcije. IgG protutijela se postepeno pojavljuju i povećavaju u kasnijim fazama infekcije. RAPID RESPONSE™ COVID-19 IgG/IgM test je jednostavan imunološki test lateralnog protoka za izravno otkrivanje anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM protutijela koji će potvrditi sumnju na infekciju COVID-19.


Princip djelovanja

Rapid Response™ COVID-19 IgG/IgM test otkriva anti-SARS-CoV-2 IgG/IgM protutijela vizualnom interpretacijom razvoja boje. Anti-humana IgG i IgM protutijela se koriste za otkrivanje specifičnih protutijela u humanim uzorcima pune krvi, seruma ili plazme. Kada se uzorak stavi u bazenčić u ispitnoj kazeti, specifična IgM i/ili IgG protutijela, ukoliko su prisutna, će se vezati na SARSCoV-2 antigene povezane za obojane čestice na konjugacijskom jastučiću. Kako uzorak migrira duž trake kapilarnim djelovanjem i stupa u interakciju sa reagensima na membrani, kompleks će zarobiti anti-humana IgM i/ili anti-humana IgG protutijela imobilizirana na ispitnim regijama. Višak obojenih čestica se hvata u unutarnjoj kontrolnoj regiji. Prisutnost crvenih linija na testnim regijama ukazuje na pozitivan rezultat na prisutnost specifičnih IgG i/ili IgM protutijela, dok njihova odsutnost ukazuje na negativan rezultat. Crvena linija na kontrolnoj regiji (C) služi kao proceduralna kontrola koja ukazuje da membransko upijanje pravilno funkcionira.
Dolazi u pakiranju od 25 komada.

   

UPUTE ZA UPOTREBU PDF 

EC DECLARATION OF CONFORMITY

 

vrh stranice