Održane

ORD: 27.11.2018. Predavanje i radni tečaj „Izrada direktne kompozitne ljuskice i ispuna klase IV kompozitnim materijalom GC G-aenial te ispuna klase II uz uporabu najnovije generacije ”injectable” materijala”

ORD: 27.11.2018. Predavanje i radni tečaj „Izrada direktne kompozitne ljuskice i ispuna klase IV kompozitnim materijalom GC G-aenial te ispuna klase II uz uporabu najnovije generacije ”injectable” materijala”