GC everStick C&B

Sanitaria dental u suradnji s tvrtkom GC EEO Croatia organizira radni tečaj i predavanje za doktore dentalne medicine!

Uporaba staklenih vlakana Everstick C&B

 Uporaba staklenih vlakana everStick Perio i everStick C&B (crown & bridges)

 te kompozitnog materijala ojačanog steklenim vlaknima everX Posterior.

Predavač i demonstrator: Doc.dr.sc. Anja Baraba

Program

  • 17:00 – 18:20 Predavanje i rad na modelu demonstratora
  • 18.20 – 18:40 Pauza za kavu
  • 18:40 – 20:00 Svi učesnici rade na modelima

Rezervirajte svoje mjesto, broj sudionika je ograničen!

Prijave na tel.: 01/6181-085, 01/6183-060, 01/6181-178
E-mail: dental@sanitaria.hr

Datum održavanja: 13.03.2018.g.
Vrijeme održavanja: 17:00 – 20:00

Broj sudionika: maksimalno 15
Mjesto održavanja: Edukacijski centar, Štefanovečka cesta 10, 10000 Zagreb

Kotizacija: 200,00 HRK (PDV uključen)

O demonstratoru

Dr Anja BarabaDoc.dr.sc. Anja Baraba, Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Anja Baraba rođena je 19. studenog 1981. u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 2000., gdje je diplomirala 2006. godine.  Dobitnica je dekanovih priznanja 2002., 2003. i 2004. godine i dekanove nagrade 2005. godine za postignuti uspjeh tijekom studiranje. Dobitnica je Nacionalove „Top stipendije za top studente“ 2005. godine. Na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju radi od 2008. kao znanstveni novak. Disertaciju je obranila 2011. godine, a specijalizaciju iz endodoncije s restaurativnom stomatologijom završila je 2013. godine. 2014. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Do sada je objavila više znanstvenih i stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog endodontskog društva, Europskog endodontskog društva , Hrvatskog društva za estetsku stomatologiju i Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.  Tajnik je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.

Prijavite se odmah

Rezervirajte svoje mjesto, broj sudionika je ograničen!

Prijave na tel.: 01 6181 085, 01 6183 060, 01 6181 178
E-mail: dental@sanitaria.hr

Datum održavanja: 13.03.2018.g.
Vrijeme održavanja: 17:00 – 20:00

Broj sudionika: maksimalno 15
Mjesto održavanja: Edukacijski centar, Štefanovečka cesta 10, Zagreb

Kotizacija: 200,00 HRK (PDV uključen)

Ispunite formular za prijavu!

[recaptcha]