Novosti

Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Evetric

Posebna ljetna ponuda Evetric

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Euronda

Posebna ljetna ponuda Euronda

26/08/2014 Više...

Straumann kombinirani implantolo??ki radni tečaj za dentalne tehničare!!!

23. i 24.05., Primus dental d.o.o., Antuna Šoljana 24, Zagreb

22/04/2014 Više...
Novosti
  • Sirona CEREC Guide!

    29/05/2012

    CEREC Guide je opcija koja omogu?uje brzu izradu kirurških vodiča u Vašoj ordinaciji, te tako eliminira vrijeme potrebno za dostavu naručenih kirurških vodiča. Poluautomatki proces omogu?uje korisniku izradu preciznih kirurških vodiča za male ili srednje zahvate. Izrada kirurških vodiča još je jedna primjena CEREC meets GALILEOS sustava.