Novosti

Ivoclar Vivadent - Competence in Esthetics 2014.

Međunarodni kongres dentalne estetike! Beograd, 15.11.2014!

5/09/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Evetric

Posebna ljetna ponuda Evetric

26/08/2014 Više...

Posebna ljetna ponuda Euronda

Posebna ljetna ponuda Euronda

26/08/2014 Više...
Novosti
 • Ivoclar Vivadent - Competence in Esthetics 2014.

  5/09/2014

  Ivoclar Vivadent organizitra Međunarodni kongres dentalne estetike 15.11.2014. u Beogradu.

  Za sve detalje kliknite na info.
 • Posebna ljetna ponuda Adhese Universal

  26/08/2014

  Posebna ljetna ponuda Adhese Universal
 • Posebna ljetna ponuda Charisma Classic

  26/08/2014

  Posebna ljetna ponuda Charisma Classic
 • Posebna ljetna ponuda Evetric

  26/08/2014

  Posebna ljetna ponuda Evetric
 • Posebna ljetna ponuda Euronda

  26/08/2014

  Posebna ljetna ponuda Euronda
 • Straumann kombinirani implantolo??ki radni tečaj za dentalne tehničare!!!

  22/04/2014

  23. i 24. svibnja 2014. (petak i subota) odr?at ?e se Straumann radni tečaj za dentalne tehničare.

  Voditelji tečaja:
  - Igor Gali?
  - Zdravko Tometi?
  Mjesto odr?avanja:
  Zubotehnički laboratorij Primus Dental d.o.o., Zagreb, Antuna Šoljana 24, Zagreb

  Cijene tečaja po polazniku:
  2700 Kn + PDV - u cijenu je uključena edukacija za oba dana, osvje?enje u pauzama, ručak, diploma i radni modeli .
  Broj polaznika je ograničen, pa molimo potvrdu sudjelovanja najkasnije do 30.travnja 2014.
  U slučaju dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

  Za informacije o programu kliknite na info.
 • Straumann kombinirani implantolo??ki radni tečaj za doktore dentalne medicine!!!

  22/04/2014

  Straumann kombinirani implantološki radni tečaj  za doktore dentalne medicine  odr?at ?e se 23. i 24. svibnja 2014. u prostorijama Edukacijskog centra, Štefanovečka 10 u Zagrebu.

  Program tečaja obuhva?a teorijska predavanja te praktičnu demonstraciju kirurške i protetske faze rada na ?ivotinjskim čeljustima i modelima uz korištenje originalnih komponenata i instrumentarija. U sklopu tečaja bit ?e demonstrirana Live operacija i Live protetski demo na pacijentu.

   

  Cijena dvodnevnog implantološkog tečaja je 3750 Kn +PDV. U cijenu je uključen radni materijal, ručak ,osvje?enja u pauzama te diploma o edukaciji.

   

  Za informacije o programu kliknite na info.

 • ITI Study Club Rijeka!!!

  18/04/2014

  Za raspored, informacije o predavačima i ostalo, pogledajte klikom na ponu?ene info.
 • Sirona prvi CEE 3D Summit!!!

  11/04/2014

  Pozivamo vas na prvi Summit Sirona CEE o 3D radiologiji i CAD/CAM-u.
  Za sve informacije kliknite na info.

 • ?etiri mu??ketira!!!!

  8/04/2014

  5.Me?unarodni simpozij za dentalne tehničare.

  Za detalje kliknite na info.
 • Straumann Corporate Forum at the ITI World Symposium live!!!

  1/04/2014

  Pogledajte u?ivo Straumann Corporate Forum na ITI Svjetskom simpoziju!!!

  Kliknite na sliede?i link:

  http://www.straumann.com/itiws2014
 • Straumann Corporate Forum na ITI World Symposium u?ivo!!!

  1/04/2014

  Kliknite na sliede?i link:

  http://www.straumann.com/itiws2014
 • Sirona akcija!!!

  17/02/2014

  Akcija vrijedi do 30.06.2014.

  Za detalje kliknite na info.
 • GC radni tečaj!!!

  17/02/2014

  Zajedno sa svojim dugogodišnjim partnerom GC EEO Croatia organiziramo radni tečaj u našem Edukacijskom centru, 26.02.2014. Pozivamo zainteresirane da nam se pridru?e.
  Za detalje kliknite na info.
 • Ivoclar Vivadent kalendar doga?anja 2014!

  23/01/2014

  Za informacije o svim doga?anjima Ivoclar Vivadent  u 2014. godini klikom na Info.
 • Straumann kombinirani implantolo??ki radni tečaj!!!

  9/11/2013

  Zbog velikog interesa odr?at ?e se drugi po redu Straumann kombinirani implantološki radni tečaj  za doktore dentalne medicine. Tečaj ?e se odr?ati 29. i 30 . studenog.2013. u prostorijama Edukacijskog centra, Štefanovečka 10 u Zagrebu

  Program tečaja obuhva?a teorijska predavanja te praktičnu demonstraciju kirurške i protetske faze rada na ?ivotinjskim čeljustima i modelima uz korištenje originalnih komponenata i instrumentarija. U sklopu tečaja bit ?e demonstrirana Live operacija i Live protetski demo na pacijentima.

  Cijena dvodnevnog implantološkog tečaja je 3.750,00 Kn +PDV. U cijenu je uključen radni materijal, ručak ,osvje?enja u pauzama te diploma o edukaciji.

  Broj polaznika je ograničen, pa vas molim da nam se  javite vezano uz eventualnu rezervaciju.

  Za pregled programa kliknite na info.
 • Straumann edukacijski tjedan u UAE!!

  12/07/2013

  Krajem godine Straumann u suradnji s Sveučilištem Sharjah ( Ujedinjeni Arapski Emirati ) organizira edukacijski tjedan s područja  moderne dentalne implantologije.

  Tečaj ?e se odr?ati od 24.- 28. studenog, 2013.,

  Podatke o programu, prijavi i pla?anju potra?ite u prilogu.

 • Akcijske ponude Straumann!!!

  11/04/2013

  Za informativni letak kliknite na info.
 • Posebna Straumann akcija!!!

  9/04/2013

  Za letak kliknite na info.
 • Competence in Esthetics - Vienna 2013!!!

  8/04/2013

  15.  i 16. studenog, izabrani stručnjaci ponovno ?e sa Vama podijeliti svoja stajališta, donedavna iskustva te najnovije vijesti o proizvodima za stomatološke ordinacije i laboratorije.

  Za detalje kliknite na slijede?i link:

  http://www.ivoclarvivadent.com/cie2013/en/

 • Melag autoklavi

  31/07/2012

  Za više informacija kliknite na INFO.

 • CEREC MCXL Premium!

  29/05/2012

  Što je CEREC MCXL PREMIUM paket?  Za više informacija kliknite na INFO.

 • Sirona CEREC Guide!

  29/05/2012

  CEREC Guide je opcija koja omogu?uje brzu izradu kirurških vodiča u Vašoj ordinaciji, te tako eliminira vrijeme potrebno za dostavu naručenih kirurških vodiča. Poluautomatki proces omogu?uje korisniku izradu preciznih kirurških vodiča za male ili srednje zahvate. Izrada kirurških vodiča još je jedna primjena CEREC meets GALILEOS sustava.

 • Sironin CEREC meets Gallileos sustav!

  29/05/2012

  Sve u Vašoj ordinaciji i u jednoj posjeti!

  Funkcionalna povezanost CAD/CAM sustava sa 3D dijagnostikom. CmG omogu?uje precizno planiranje  protetskih nadomjestaka dizajniranih pomo?u CAD/CAM sustava  i implantata koriste?i 3D snimke konusnom zrakom za vrijeme jedne posjete.
 • Novi inLab softver 4.0!

  1/04/2012

  Jedan softver za sve digitalne procese izrade

   

  inLab  SW 4.0. – više mogu?nosti, ve?a fleksibilnost

   

   

  Novi inLab SW 4.0 je jezgra inLab sustava koje Vam daje potpunu kontrolu nad cijelokupnim digitalnim procesom izrade – od skeniranja i primanja digitalnih otisaka do dizajniranja i glodanja restauracija i modela. Zahvaljuju?i svome jednostavno i preglednom vo?enju korisnika kroz rad, fleksibilnim sučeljima i jedinstvenim mogu?nostima dizajna, novi je softver savršeno prikladan  kako za nove korisnike, tako i za iskusne CAD/CAM profesionalce.

   

  Prednosti:

  • Jednostavno i pregledno korisničko sučelje sa izravnom obradom virtualnog zuba
  • Biogenerički dizajn zuba
  • Istovremena modelacija  više restauracija
  • Široki  spektar indikacija
  • Otvorenost  prema drugim CAD/CAM  sustavima za maksimalnu fleksibilnost


  Za više informacija kliknite na INFO.

 • Straumann ili jeftine kopije?

  7/06/2011

   

  Straumann implantati ili jeftine kopije? 

  Prvi Straumann implantat proizveden je 1974. godine i uspješno klinički testiran na sveučilištu u Bernu. U trenutku kada se 2004. godine počinju pojavljivati jeftini implantološki sustavi, Straumann ve? ima 20-ogodišnje iskustvo dokumentirano u kliničkim studijama, prezentirano na me?unarodnim znanstvenim skupovima i objavljeno u svjetskim recenziranim časopisima.

  U nemogu?nosti konkuriranja ve? provjerenim sustavima tehnološkom inovativnoš?u, novi proizvo?ači pokušavaju osvojiti tr?ište agresivnim marketingom i isključivo niskom cijenom. Ti sustavi su temeljeni na često nedostatnim ili kratkoročnim istra?ivanjima koja čine nemogu?im, ili u najmanju ruku upitnim, davanje  dugoročnih garancija pacijentima. 

  Prije uvo?enja novog proizvoda na tr?ište Straumann provodi temeljita klinička i predklinička istra?ivanja, što daje puni smisao garanciji od 10 godina koju odobrava na sve svoje proizvode. Ovo su samo neki aktualni primjer:

  1. SLActive površina implantata skra?uje vrijeme oseointegracije sa 6-8 tjedana na 3-4 tjedna, što je od posebne va?nosti kod lječenja pacijenata sa dijabetesem, osteoporozom ili pušača. SLActive površina je jedinstvena i superiorna na svjetskom tr?ištu implantata i za nju je Straumann 2005. godine dobio nagradu za unapre?enje tehnologije u medicini (Medical DeviceTechnology Year Award 2005.). Samo za razvoj i kliničko testiranje SLActive površine bile su potrebne 4 godine istra?ivanja, temeljite i dokumentirane kliničke studije na više od 1.400 implantata, te inicijalni kapital u vrijednosti od oko 20 milijuna CHF.
  2. ???ROXOLIDje nova generacija implantata. Izra?en je od visokokompatibilnih elemenata titana i cirkona, više je od 50% jači od čistog titana klase 4 i sa SLActive površinom za vrhunsku oseointegraciju. Na ROXOLID implantatu su napravljena temeljita laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara diljem svijeta, a sve u cilju osiguranja provjerene baze podataka o sigurnosti, ponašanju i koristi ovog proizvoda visoke čvrsto?e.

  Straumann u suradnji sa ITI (International Team for Implantology) organizacijom nudi veliki izbor tečajeva širom svijeta svake godine, što je svakako veliki doprinos podizanju kvalitete lječenja i poboljšanja skrbi o pacijentu. Straumann kontinuirano informira korisnike o postoje?im i novim proizvodima i tehnikama. Svojim korisnicima pru?a direktnu podršku i mogu?nost me?usobnog povezivanja i razmjene iskustava putem ITI Study Club-ova.

  Zašto Straumann:

  1. Trajna kvaliteta i sigurnost proizvoda
  • Proizvodi su plod znanstveno istra?ivačkog rada od preko 20 godina
  • Veliki izbor implantata (SP, BL, SLA, SLActive, Roxolid) i odgovaraju?ih  protetskih dijelova
  • Mikoprocesorsko pra?enje proizvodnje i preciznost izrade dijelova 
  • Kompatibilnost materijala u cilju izbjegavanja galvanske korozije, ne?eljenih reakcija i upala desni i/ili kosti
  • Proizvodi su dizajnirani za besprijekornu i jednostavnu primjenu kod svih kirurško-protetskih rješenja
  • Idealna veza osigurava optimalnu raspodjelu optere?enja kako bi se smanjio stres, onemogu?avanje infiltracije bakterija i onečiš?enja u mikroporama i dugoročnu funkcionalnu  restauraciju visoke stabilnosti i trajnosti
  • Svojim korisnicima Straumann pru?a mogu?nost umre?avanja i direktnu podršku u slučaju nastalih problema
  • Skra?enje terapeutskog postupka putem ubrzane oseointegracije SLActive površine
  • Ugradnjom Roxolid implantata, sa prečnikom i za izuzetno uske koštane grebene i najjačom čvrsto?om na tr?ištu, pacijent ostvaruje i novčanu uštedu jer su za potpunu protezu potrebna samo dva umjesto četiri do šest standardnih implantata.
  • Straumann daje garanciju od 10 godina na sve proizvode
  1. Asortiman proizvoda
  1. Kontrolirana proizvodnja
  1. Biološka kompatibilnost dijelova
  1. Kirurško-protetska rješenja
  1. Veza implantata i abutmenta
  1. Stručna podrška
  1. Korist za pacijenta
  1. Garancija na proizvode

  Nedostaci  i rizici kod korištenja jeftinih implantata i dijelova:

  1. Nedostatak kliničkih studija
  • Rizik pacijenata od mogu?ih komplikacija u budu?nosti
  • Djelovi ne sjedaju u potpunosti, mikropore nastale takvim nepotpunim spajanjem pru?aju mogu?nost ulasku bakterija što mo?e rezultirati infekcijom kosti i/ili desni
  • Original Straumann djelovi kombinirani sa kopijama dovode do gubitka garancije i potpunog odricanja odgovornosti od strane Straumanna
  • Komparativna studija provedena od strane fakulteta u  Connecticutu otkriva ve?i rizik od mehaničkog kvara kod jeftinih implantata u usporedbi sa Straumann implantatima
  • Ograničen izbor implantata i protetskih djelova
  • Statistički pokazatelj broja nastalih i nestalih jeftinijih implantoloških sustava u proteklih pet godina predstavlja svojevrstan rizik za korisnike
  • U slučaju nastalih problema vrlo često nepouzdana i nekonkretna pomo?
  • Potpunu odgovornost snosi isključivo stomatolog
  1. Kombiniranje kopija sa originalnim Straumann djelovima
  1. Ve?i rizik od mehaničkog kvara
  1. Ograničen asortiman
  1. Neizvjesna dugoročna prisutnost na tr?ištu
  1. Suočavanje sa problemima
 • Planmeca ProMax 3D modeli

  2/06/2011

  Usporedna analiza svih Planmeca ProMax 3D modela!
 • Novo na tr?i??tu STRAUMANN MembraGel?? Nova generacija membrane

  31/05/2011

  Straumann Vam predstavlja Straumann®  MembraGel™, inovativnu membranu za vo?enu tkivnu regeneraciju

   

  • Nova generacija membrane PEG (polyethylene glycol) u gel obliku
  • Pouzdana, precizna aplikacija gela koji se stvrdnjava kroz 20 do 50 sekundi, uvelike pojednostavljuje kiruršku proceduru
  • Stabilizira koštani graft i promovira efektivnu barijeru za meka tkiva
  • Membrana se biodegradira, a pritom ostaje dovoljno dugo da osigura kvalitetnu koštanu formaciju

   

  Ukoliko Vas zanimaju  dodatne informacije kliknite na INFO