Novosti

Cementiranje staklenih kolčića - GC Fiber Post, Everstick post

21/04/2016 Više...

Primjena bioinžinjeringa u oralnoj kirurgiji & Imedijatno opterećenje

 

 

14/04/2016 Više...

Implanto – protetska rehabilitacija potpune bezubosti

Sanitaria dental d.o.o. i Institut Straumnn AG

pozivaju Vas na kombinirani radni tečaj za doktore dentalne medicine

Implanto – protetska rehabilitacija potpune bezubosti

 „Wonderbridge“ pristup

Predavač: dr. Sergio Piano, Italija

13/04/2016 Više...

Video uradak tvrtke IvoclarVivadent AG

http://www.ivoclarvivadent.com/en/video

24/02/2016 Više...

Predahni i nauči

8/01/2016 Više...
Galerija